Kaleidoscop

V Česku je v těchto dnech uváděna do chodu unikátní technologie správy barev firmy Esko-Graphics s názvem Kaleidoscop. Jak tedy tato správa barev funguje?

V Česku je v těchto dnech uváděna do chodu unikátní technologie správy barev firmy Esko-Graphics s názvem Kaleidoscop. Jak tedy tato správa barev funguje?

Cílovým zákazníkem pro tento produkt jsou především "obaláři" a proto je tento systém zaměřen na práci s přímými barvami. Vzhledem k tomu, že není dost dobře možné změřit veškeré kombinace pokrytí mezi přímými barvami navzájem, jako je tomu například u standardního CMYKu s použitím tabulky IT8, musí systém nejprve zjistit vlastnosti přímých barev.

Na změření jejich vlastností se používá gradační škála, což není nic převratného. Kaleidoscop ovšem pracuje se škálami ve třech provedeních. První gradační škála je vytištěna přímo na tiskovou podložku, druhá je totožná, ovšem je podtištěná 50% černé barvy a třetí pak podtištěna 100% černé barvy. Následným měřením všech variant systém získá informace o vlastnostech barvy včetně její průhlednosti. Díky tomu je schopen co nejpřesněji vypočítat všechny případné kombinace.

Přestože se jedná o velmi precizní výpočet, stále je to jen výpočet, který nemusí být ve všech případech přesný. Proto se tento způsob neaplikuje na měření kombinací CMYK. V tomto případě se totiž mnohou měřit klasicky pole sestavená z kombinací výtažkových barev.

Kaleidoscop je v současnosti jedinou alternativou kvalitního systému správy barev pro provozy pracující především s přímými barvami.