Nátiskové speciality

Společnost Macron Systems nabízí speciální nátiskové technologie pro širokou škálu zákazníků. První je ScreenProof společnosti BestColor, který jako jediný produkt na trhu umožňuje přesně emulovat rastr na běžných nátiskových zařízeních, jako například na hp plotterech řady 1000 a 5000, Mutoh Falcon nebo EPSON řady 7000, 9000 nebo 10000. Dalším speciálním řešením je unikátní management barev Kaleidoscope společnosti Esko-Graphics, umožňujícím na klasických nátiskových zařízeních produkovat přesný nátisk barev.

Společnost Macron Systems nabízí speciální nátiskové technologie pro širokou škálu zákazníků. První je ScreenProof společnosti BestColor, který jako jediný produkt na trhu umožňuje přesně emulovat rastr na běžných nátiskových zařízeních, jako například na hp plotterech řady 1000 a 5000, Mutoh Falcon nebo EPSON řady 7000, 9000 nebo 10000. Díky ScreenProof je možno odhalit moiré včas a zamezit ztrátám vzniklým nejen zhotovením nevhodné tiskové formy, ale hlavně ztrátám při samotném tisku. Podmínkou samozřejmě je, že ScreenProof dostane stejné vstupní soubory jako samotná osvitka a je tedy zachován koncept ROOM.

Dalším speciálním řešením je unikátní management barev Kaleidoscope společnosti Esko-Graphics, umožňujícím na klasických nátiskových zařízeních produkovat přesný nátisk barev. Kaleidoscope si neklade za cíl konkurovat správě barev při čtyřbarevném (CMYK) tisku založené na ICC profilech. Jeho hlavní síla je emulace přímých barev. Nezaskočí ho ani když pro míchání barev Pantone používáte barvy firmy Siegwerk a tisknete s nimi na hliníkové folie. Kaleidoscope je unikátní koncepce barevného managementu založeného na přesné předpovědi barev tisku vycházející ze změřených transmisních a remisních hodnot konkrétních tiskových barev na používaných podložkách. Tím je možné simulovat výsledek tisku přímých barev (např. PANTONE), což by při použití ICC profilů vedlo k obrovskému množství barevných kombinací, které by bylo třeba změřit. Takový management běžně používaný v CMYK prostorech je tedy pro obaláře nevhodný. Kaleidoscope je již vyzrálá technologie a i když se o ní v našich zemích mnoho neví, její koncepce je stará již skoro 10 let. Je však pravda, že do praktického nasazení se dostává teprve v posledních dvou letech – a s výbornými výsledky. Barevná předpověď se typicky od výsledku liší o „delta E“ < 3 !