Macron Systems - Staňkova 270/31, 149 00 Praha 4

T +420 242 408 654
T +420 242 408 655 (servis)
T +420 242 408 650 (obchod)
F +420 242 408 653
E info@macronsystems.cz
W www.macronsystems.cz

EA Plato

  • Certin® - certifikace Adobe Systems Inc. ®
  • OutRight®
  • CAD
  • Modularita
esko
Plato

Aplikace vznikla na základě požadavku na přesné umisťování grafických dat pomocí pomocí kontur z CAD aplikace.

Plato je mocný nástroj na přípravu archových montáží. Přínáší sadu automatických a interaktivních nástrojů pro tvorbu velmi složitých roznásobení užitků na tiskovou formu. Díky společnému základu s aplikací PackEdge přináší také možnosti importu a exportu.

V současnosti nabízí Plato tyto funkce.

  • Import strukturálního designu
  • Automatické vymaskování grafiky na základě výsekové formy
  • SmartMarks™ - automaticky generované značky
  • SmartFlips - automatická tvorba oboustranných zakázek
  • Automatické číslování užitků