ESKO Software Suite 7

Esko uvádí na trh ucelený, vzájemně provázaný komplex softwaru pro předtiskovou přípravu obalářské výroby: Esko Software Suite 7 !

Tento balík je nástupcem uznávaného Esko Scope. Skládá se z léty prověřených složek: Esko ArtiosCAD 7.30 (konstruování kartonových skládaček, obalů z vlnité lepenky a příslušných výsekových nástrojů); Esko DeskPack 7.0 (obalářské pluginy pro Adobe Creative Suite); Esko PackEdge 7.0 (PDF editor pro výrobu obalů a etiket ve vysokých nákladech); Esko ColorTone (multikanálový bitmapový editor); Esko Plato 7.0 (výkonná komplexní montáž "step-and-repeat"); Esko BackStage 7.0 (automatizace toku zakázky a provázání systému pomocí JDF); Esko FlexRip/FlexProof 7.0 plus specifické rastry; Esko Kaleidoscope 7.0 (color management na bázi ICC); Esko WebCenter 7.0 (on-line spolupráce a schvalování); Esko Visualizer (dynamická vizualizace návrhů !); Esko FastImpose 7.0 (archová montáž podle instrukcí JDF).

Celosvětové uvedení a distribuce Suity 7 byla zahájeny v tento "magický a předurčený" den - 07.07.07.