svařování
Jana Žižková, Václav Doležal, Pavel Smetana, Václav Petr
esko
Díky laskavosti vedení společností Esko Graphics a Esko Brno se mohl v druhém ročníku seminář věnovaný fixacím a výplním přetavit do workshopu, jehož součástí byla i prohlídka výroby a balení řezacích strojů Kongsberg. Vedle nezbytné hutné dávky teorie zaměřené na výpočet tloušťky lehčených plastových materiálů (pěny) jak z pohledu tlumení při pádu, tak i z hlediska izolačních schopností, přinesl workshop i praktické ukázky aplikace i výroby fixací.

 

„Trochu“ teorie

O úvod se profesionálně postarala Jana Žižková a provedla posluchače širokou paletou tradičních i nových prostředků fixace zboží v obalech. Samozřejmě představila také vhodné i méně vhodné materiály výplní. Černá je dobrá zdůraznil Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA (OIS) v přednášce věnované manipulačním značkám. Václav Doležal, OIS zúročil letité zkušenosti a podrobně ukázal na vlastnosti pěnových materiálů, předvedl postup výpočtu potřebné tloušťky, aby bylo dosaženo stanovené ochrany pro utlumení rázů. Ukázal také výpočet tloušťky pěnových materiálů pro teplotně citlivé zboží, například některé léčivé přípravy, pro chlazení ledem.

Plotry – řezací stoly

Pavel Smetana, Macron Systems, představil paletu vyráběných řezacích stolů Kongsberg, od Kongsberg VL „entry level“, přes Kongsberg XE „speed &accuracy“, KongsbergXN „versatility“ až po Kongsberg XP „productivity“ a Kongsberg C „the new dimension“. Nasazení plotrů je jak ve zhotovení vzorků tak i pro malosériovou a kusovou výrobu obalů. Esko přináší komplexní řešení, vedle hardware Konsberg je to i software pro konstrukci obalů ArtiosCAD. Plotry Kongsberg jsou charakteristické modulární konstrukcí:

  • formát stolu;
  • nástrojová hlava;
  • vlastní nástroje.

 

obalová akademie
Nakreslit, vyřezat (a svařit)

 

V modelové situaci Václav Doležal předvedl konstrukci fixace tiskárny. Data byla přenesena do plotru, na kterém Václav Petr, Macron Systems navrženou fixaci vyřezal. Vedle toho představil řadu nástrojů, předvedl výměnu hlavy a demonstroval možnosti zpracování dalších materiálů včetně vlnité lepenky a bublinkových PP desek. Jak snadno (pokud se to umí) lze díly z PE pěny svařit , předvedl horkovzdušnou „leisterkou“ Václav Doležal.

Jak vyrobit a zabalit špičkový plotr

Vzhledem k vysokému počtu účastníků (na 5 desítek), byly vytvořeny dvě skupiny, které se prostřídaly. Výrobním závodem účastníky provedla osoba nejpovolanější, Karel Nováček, ředitel závodu Esko Brno. Finále prohlídky bylo balení plotrů – zde se účastníků ujal Ondřej Humpolík ze společnosti Nefab, která řezací stoly Kongsberg pro expedici do celého světa balí do svých patentových beden na bázi překližky.

Poděkování závěrem

Velký dík patří paní Janě Blažíčkové, Esko Graphics za nezbytnou koordinaci i dodavatelům materiálů pro ukázky možností zpracování plotrem: Smurfit Kappa, První obalová, Sealed Air.