Macron Systems - Staňkova 270/31, 149 00 Praha 4

T +420 242 408 654
T +420 242 408 655 (servis)
T +420 242 408 650 (obchod)
F +420 242 408 653
E info@macronsystems.cz
W www.macronsystems.cz
Banner 1/1 Banner 1/2 Banner 1/3 Banner 1/4
Banner 2/1 Banner 2/2 Banner 2/3 Banner 2/4

ArtiosCAD

ArtiosCAD

Grafický a obalový průmysl není místo pro amatéry ani pro polovičatá řešení. Chcete-li uspět v oblasti výroby obalů či jejich designu nebo se pustit do výroby displayů či popustit uzdu své fantazie a vytvářet pro své zákazníky originální kreativní produkty, potřebujete profesionální řešení.

Nestačí již pořídit si výsekový stroj a čekat na zákazníka, který si přinese svou konstrukci obalu či rovnou výsekovou formu.

Váš zákazník si zaslouží komplexní přístup. Vytvořte mu konstrukci obalu přímo dle jeho představ a požadavků. Použijte konstrukční software firmy ESKO – ArtiosCAD pro obaly z kartonu či lepenky anebo ESKO - Studio pro flexibilní obaly. Vybírat můžete z nepřeberné databáze předpřipravených konstrukcí, či uplatnit vlastní kreativitu a vytvořit zcela individuální produkt. Konstrukci můžete dle požadavku doplnit grafickým designem a Vaši vizi svému zákazníkovi zaslat ve formě PDF. Zákazník si poté může obal prohlédnout v běžné aplikaci Acrobat reader, rotovat s ním a zobrazit si ho ze všech možných úhlů.

 

ArtiosCAD firmy Esko je po celém světě nejrozšířenějším softwarovým řešením pro návrhy a konstrukce obalů či dalšího strukturálního designu. Proti běžným CAD/CAM systémům značně urychluje a zjednodušuje vývoj produktu a to díky svým specializovaným nástrojům pro konstrukci z deskových materiálů podporou virtuálního vzorkování v 3D prostoru a také rozsáhlými možnostmi výstupů pro výrobní zařízení.

 

K jeho významným vlastnostem, které dokáží vývoj obalu urychlit je konstrukce s použitím již připravených standardů v knihovnách. Jednoduše vybereme požadovaný tvar výrobku, zadáme materiál a jeho hlavní rozměry a systém již sám vykreslí hotový návrh. Všechny dílčí rozměry jsou automaticky vypočítány z hlavních rozměrů, ale díky názorné dokumentaci je možnost je změnit tak, aby návrh přesně odpovídal zadání. Již vygenerovaný návrh je možné kdykoliv přetvořit zadáním nových parametrů, nebo upravit použitím standardních konstrukčních nástrojů.
Co když knihovna neobsahuje standard, který bychom rádi často používali?
Není nic jednoduššího než si vytvořit standard vlastní. Designer má možnost návrh vytvářet parametricky, místo absolutních rozměrů použijeme proměnné, jejichž změnou docílíme přetvoření našeho návrhu. Takto vytvořený design můžeme doplnit o obrazovou dokumentaci a vložit do knihovny standardů.

V dnešní době je nutné, aby konstruktér a grafik úzce spolupracovali na tvorbě výsledné podoby výrobku, protože tvar ovlivňuje grafickou podobu a naopak. Proto společnost Esko vytvořila moduly pro Adobe Illustrator s názvem Studio, které umožňují načíst i exportovat nativní soubory Artiosu. Konstruktér tedy vytvoří strukturální design, grafik jej použije jako předlohu pro tvorbu grafiky, tu si pak můžeme opět načíst do Artiosu pro ověření spasování či viditelnosti grafických objektů po složení výrobku do finální podoby. Je ovšem možná i opačná cesta, kdy pro hotovou grafiku vytváří konstruktér tvar výrobku. Pro tento postup ArtiosCAD obsahuje nástroje pro převod křivek grafiky na ořezové cesty.

 

Stále častěji se setkáváme s požadavkem našich zákazníků na možnost vidět návrh výrobku ještě před jeho fyzickou realizací. K tomu je určen 3D modul Artiosu, který jedním kliknutím převede 2D návrh do třech dimenzí, a to včetně veškeré grafiky. Výrobek je zde možné poskládat podle bigů, upravovat vzájemnou polohu jednotlivých dílů, nasvětlovat a pak výslednou kompozici vyexportovat jako 3D objekt v souboru PDF. Ten si zákazník otevře v Acrobatu, kde má možnost si jej prohlídnout ze všech stran.
Možnosti prezentace rozšiřuje modul 3D Animation, kde můžeme vytvořit animovaný model s demonstrací skládání a umísťování jednotlivých dílů výrobku do finální podoby. 3D modul je vhodný i ke kontrole rozměrů a tvarů při návrhu, kdy přímo vidíme, jak na sebe jednotlivé díly lícují bez nutnosti zhotovovat fyzický vzorek. Artios umožňuje i přímou konstrukci v 3D prostoru pomocí vložení desky materiálu a určení průniků s ostatními objekty.

 

 

Knihovny chytrých standardů šetří čas

Modul Builder dokáže uspořit mnoho času při konstrukci použitím již připravených standardů v knihovnách. Jednoduše vybereme požadovaný tvar výrobku, zadáme materiál a jeho hlavní rozměry a systém již sám vykreslí hotový návrh. Všechny dílčí rozměry jsou automaticky vypočítány z hlavních rozměrů, ale díky názorné dokumentaci je možnost je změnit tak, aby návrh přesně odpovídal zadání. Již vygenerovaný návrh je možné kdykoliv přetvořit zadáním nových parametrů, nebo upravit použitím standardních konstrukčních nástrojů.
Co když knihovna neobsahuje standard, který bychom rádi často používali?
Není nic jednoduššího než si vytvořit standard vlastní. Díky modulu Stylemaker máme možnost návrh vytvářet parametricky, místo absolutních rozměrů použijeme proměnné, jejichž změnou docílíme přetvoření našeho návrhu. Takto vytvořený design můžeme doplnit o obrazovou dokumentaci a vložit do knihovny standardů.
Modul Advanced Stylemaker pak umožní vytvořit profesionální standard s podrobnou dokumentací generováním počátečních parametrů a automatickou kontrolou rozměrů výrobku.

Propojení strukturálního a grafického návrhu

V dnešní době je nutné, aby konstruktér a grafik úzce spolupracovali na tvorbě výsledné podoby výrobku, protože tvar ovlivňuje grafickou podobu a naopak. Proto společnost Esko vytvořila moduly pro Adobe Illustrator, které umožňují načíst i exportovat nativní soubory Artiosu. Konstruktér tedy vytvoří strukturální design, grafik jej použije jako předlohu pro tvorbu grafiky, tu si pak můžeme opět načíst do Artiosu pro ověření spasování či viditelnosti grafických objektů po složení výrobku do finální podoby. Je ovšem možná i opačná cesta, kdy pro hotovou grafiku vytváří konstruktér tvar výrobku. Pro tento postup ArtiosCAD obsahuje nástroje pro převod křivek grafiky na ořezové cesty.

Realistický 3D model výrobku

Stále častěji se setkáváme s požadavkem našich zákazníků na možnost vidět návrh výrobku ještě před jeho fyzickou realizací. K tomu je určen 3D modul Artiosu, který jedním kliknutím převede 2D návrh do třech dimenzí, a to včetně veškeré grafiky. Výrobek je zde možné poskládat podle bigů, upravovat vzájemnou polohu jednotlivých dílů, nasvětlovat a pak výslednou kompozici vyexportovat jako 3D objekt v souboru vrml. Ten si zákazník otevře například v internetovém prohlížeči, kde má možnost si jej prohlídnout ze všech stran.
Možnosti prezentace rozšiřuje modul 3D Animation, kde můžeme vytvořit animovaný model s demonstrací skládání a umísťování jednotlivých dílů výrobku do finální podoby. 3D modul je vhodný i ke kontrole rozměrů a tvarů při návrhu, kdy přímo vidíme, jak na sebe jednotlivé díly lícují bez nutnosti zhotovovat fyzický vzorek. Artios umožňuje i přímou konstrukci v 3D prostoru pomocí vložení desky materiálu a určení průniků s ostatními objekty.