Macron Systems - Staňkova 270/31, 149 00 Praha 4

T +420 242 408 654
T +420 242 408 655 (servis)
T +420 242 408 650 (obchod)
F +420 242 408 653
E info@macronsystems.cz
W www.macronsystems.cz
Banner 1/1 Banner 1/2 Banner 1/3 Banner 1/4
Banner 2/1 Banner 2/2 Banner 2/3 Banner 2/4

Kongsberg Precision Cutting Systems Belgium BV

    

Firma KONGSBERG PCS  dodává do celého světa nejrobustnější a nejspolehlivější řešení pro digitální řezání, zejm. pro obory signmaking, packaging/obalovou techniku a další. Spojením technologie a kreativity umožňuje zákazníkům vyrábět rychleji, bezpečněji a efektivněji bez omezení fantazie  

Původní Kongsberg se zabývá výrobou řezacích plotrů již po několik desetiletí. Stal se vedoucí firmou na trhu plotrů pro obalovou techniku, signmaking, ale nejen tam. Stroje si pro svou produktivitu, všestrannost použití a mimořádný komfort našli mnoho příznivců. Naleznete je proto téměř ve všech firmách, které se zabývají výrobou obalů či signmakingu, jak v české republice, tak v 75 zemích celého světa. Od roku 1985, kdy byly tyto stoly uvedeny na trh, Kongsberg již vyrobil tisíce těchto strojů.

Uživatelé stolů Kongsberg si mohou vybrat z široké rodiny nástrojového vybavení tak, aby mohli pracovat s nejrůznějšími typy materiálů. Vzhledem k tomu, že na trh přicházejí stále nové a třeba i obtížně zpracovatelné druhy materiálů, věnují vývojoví pracovníci firmy Kongsberg mnoho úsilí konstrukci nových nástrojů.

Dnešní svět se mění doslova před očima, mění se technologie i obchodní podmínky. Proto je důležité investovat do takových technologií, které bezezbytku vyhovují nejen dnešním podmínkám, ale jsou schopny se přizpůsobit i budoucím změněným nárokům. Díky modulární konstrukci jsou stroje Kongsberg připraveny na výzvy, které budoucnost přinese. Kongsberg je definitivně nejuniverzálnější zařízení digitálního finishingu na trhu.

Stroje byly původně určeny pro výrobu vzorků obalů. Stále více těchto strojů se však uplatňuje přímo ve výrobě, zejména při výrobě malých sérií. Vysoká rychlost a velmi kvalitní mechanické provedení stroje Kongsberg přímo „svádí“ k provozu v několika směnách. Díky nízkým provozním nákladům se tak vložená investice rychle vrátí.