Macron Systems - Staňkova 270/31, 149 00 Praha 4

T +420 242 408 654
T +420 242 408 655 (servis)
T +420 242 408 650 (obchod)
F +420 242 408 653
E info@macronsystems.cz
W www.macronsystems.cz
Banner 1/1 Banner 1/2 Banner 1/3 Banner 1/4
Banner 2/1 Banner 2/2 Banner 2/3 Banner 2/4

Inovativní prepressové workflow firmy ESKO

Abyste si udrželi náskok před konkurencí, musíte být inovativní. Inovace je schopnost vidět příležitost daleko před ostatními. A je mnoho způsobů, jak toho docílit. Můžete rozšířit své portfolio výrobků, můžete digitalizovat svou výrobu, jak to jen bude možné. Můžete inovovat svůj strojový park či zdokonalit kvalitu vyráběného produktu. Můžete zautomatizovat každý výrobní krok bez zásahu lidské ruky.

Rozhodnete-li se pro kterýkoliv z uvedených kroků, potřebujete silného partnera, který Vám vytvoří řešení a bude Vás podporovat na Vámi zvolené cestě.

Specializované workflow firmy ESKO pro výrobce obalů je zaměřené na kreativitu a vysokou přidanou hodnotu. Vyznačuje se modulární stavbou, vysokou automatizací a intuitivním ovládáním. Vytvoříte-li si konstrukci obalu pomocí softwaru ESKO ArtiosCAD či ESKO Studio, popřípadě funkční vzorek na ploteru Kongsberg a požadavkem zákazníka je větší série tištěných obalů je nutno data připravit pro tisk. Zde se nabízejí softwarové moduly firmy Esko, které lze nakonfigurovat zcela individuálně dle potřeb a nároků každého zákazníka. Ať již se jedná o kontrolu a normalizaci vstupního PDF, import CAD konstrukcí obalů, jejich grafická úprava, vyřazení jednotlivých užitků na arch, nátisk a ripování do formátu Tiff B, který je čitelný pro všechny osvitové jednotky, nebo pokud je Vaším požadavkem maximální automatizace produkčních kroků či přenos výrobních dat do Vašeho informačního systému, paleta prepresových modulů firmy ESKO nabídne řešení pro každého.

Zeptejte se nás, rádi Vám poskytneme bližší informace či navrhneme řešení přímo pro Vás.