Macron Systems - Staňkova 270/31, 149 00 Praha 4

T +420 242 408 654
T +420 242 408 655 (servis)
T +420 242 408 650 (obchod)
F +420 242 408 653
E info@macronsystems.cz
W www.macronsystems.cz
Banner 1/1 Banner 1/2 Banner 1/3 Banner 1/4
Banner 2/1 Banner 2/2 Banner 2/3 Banner 2/4

Nový stroj Domino N730i

 

Nejprve trochu historie

Průkopníci tisku etiket bez tiskových forem používaly tonerové technologie (Xeikon a Indigo – později HP Indigo) a zasloužily se o změnu vnímání uživatelů a odborné veřejnosti.

Obě zmíněné technologie se stále používají a prodávají, ale některé jejich vlastnosti, především rychlost a v poslední době i kvalita, již zaostávají za současným vývojem. Rychlost nedosahuje ani poloviny současného standardu UV inkjet strojů a pokusy, jako zdvojení tiskové věže (HP Indigo 8000), zcela jistě problém neřeší.

 

Spojení digitálního tisku a laserového výseku etiket

Na první pohled je to kombinace, která dává smysl. Tisk etiket bez tiskových forem a výsek bez výsekových plechů nebo dokonce válců. Nejúspěšnějším strojem této generace s online laserem byl Jetrion 4900 ML 330, z nichž řada je ještě v provozu. Uživatelé této konfigurace musí však respektovat několik omezení.

Rychlost laserového výseku je dána nejen výkonem samotného laseru, ale i rozmítáním paprsku, kdy při složitých tvarech výseku rychlost průchodu materiálu může klesnout až na jednotky metrů za minutu. Malá rychlost posuvu se však nelíbí kapkám dopadajícím na povrch potiskovaného materiálu, protože ty potřebují být UV vytvrzeny v určitém časovém okně, aby byla zachována ostrost i celková barevnost. Rychlost stroje je tedy zdola omezena konstrukcí tiskového modulu a vlastnostmi používaných barev, shora pak především produktivitou laserového modulu.

Příchodem tiskových hlav, umožňujících zdvojnásobení rychlosti tisku, ztratilo používání in-line laserového výseku na smysluplnosti a to i při nasazení velmi výkonných a znásobených laserů.

 

Hybridní stroje

Tonerové technologie byly pomalé a měly i menší spolehlivost a teprve příchodem inkjet tisku bylo možno začlenit tyto moduly do konvenčních strojů nebo je kombinovat s dokončením. V dokončovacích linkách se ale pracuje s menšími rychlostmi a i u jednoduchých konfigurací je brzdou zejména výsek. Kromě patentovaného semirotačního výseku FastTrackTM fy AB Graphics (semirotačně vysekává 150 m/min) se proto hybridní stroje používají pouze pro úzce vymezenou třídu zakázek.

 

První stroj příští generace

Budoucí generace digitálních UV inkjet strojů pro tisk etiket budou určitě čerpat zkušenosti z již překonaných směrů a budou spojovat jejich výhody. První takový stroj představila firma Domino koncem září loňského roku pod označením Domino N730i.

Domino N730i tiskne rychlostí 70m/min s plnou barevností CMYKOVW a s rozlišením 1200 dpi. Přináší však i další nové a vylepšené funkce.  i-Tech SetAlign je nový automatizovaný systém pro nastavení denzity a přesného soutisku tiskových hlav. Výsledkem je vyrovnaná kvalita tisku beze stop napojení hlav (stitching) po celé šíři materiálu. Automatizovaný systém čištění a uzavírání trysek iTech CleanCap2 snižuje počet zásahů operátora a šetří materiál.

Stroj používá nové tiskové hlavy Brother BITSTARTM 1200dpi a kombinaci nejmenších kapiček barev 2.1pl s běžnými 2.8pl a 3.3pl. Výsledkem je rovnoměrná denzita barev, ostřejší kresba a hladší přechody.

Zcela nová je také jeho modulární konfigurace. Stroj umožňuje včlenit flexo jednotky na začátek, tj. před digitální modul a za něj, přičemž vše tvoří kompaktní konfiguraci a lze ji doplnit i později. Tím řeší Domino ty největší výzvy, jako sjednocení povrchu obtížně potiskovatelných materiálů (priming), nebo cenu digitální podtisku bílou, která je z principu vždy dražší a komplikovanější (kryvost, pigmentace, viskozita). Současně se neztrácejí hlavní výhody digitálního tisku, jako krátká dráha materiálu ve stroji, a rychlost tisku není omezena rychlosti SR výseku ve strojích hybridních. Poslední flexo jednotka umožní přetisk matnými laky nebo potisk matnou bílou pro shrinksleeve a obvodové etikety. Pro větší atraktivitu obalů lze aplikovat na etikety i unikátní Domino trojrozměrné textury.

Stroj Domino N730i tak navazuje na úspěšnou řadu UV inkjet strojů N600i, N610i a N630i, kterých se po celém světě prodalo více než 1000.