Macron Systems - Staňkova 270/31, 149 00 Praha 4

T +420 242 408 654
T +420 242 408 655 (servis)
T +420 242 408 650 (obchod)
F +420 242 408 653
E info@macronsystems.cz
W www.macronsystems.cz
Banner 1/1 Banner 1/2 Banner 1/3 Banner 1/4
Banner 2/1 Banner 2/2 Banner 2/3 Banner 2/4

Udržitelnost a Propojitelnost v podání ABG

Udržitelnost
Při výrobě „linerless“ čili jednovrstvých materiálů bez nosiče (liner, u nás často také nazývaný silikon) spolupracuje s firmou MAAN. ABG pak zajišťuje související operace jako je kamerová kontrola, rozřez a návin jednotlivých cívek na vřetenovém převíječi Vectra.
https://www.youtube.com/watch?v=j-UwkgmyCQw


Na Label Expo v Bruselu představilo ABG také linku pro zušlechťování etiket kovoražbou, ale kovová folie je zde nahrazena kovovými vločkami (metal flakes). Jeden kg těchto kovových vloček představuje ekvivalent 3 tun konvenční folie. Uhlíkovou stopu tak snižuje tento postup o více než 50 % !

Modul Ecoleaf od firmy Actega je včleněn do linky ABG (lze doplnit do existující ABG linky i dodatečně), která zajistí tisk podložené grafiky (UV trigger image). Tu je možno natisknout některým ze tří způsobů: flexem, sítotiskem nebo inkjetem Po vytvrzení dojde v modulu Ecoleaf k navázání kovových vloček na podloženou grafiku a výsledkem je stříbrná „kovoražba“. Následným přetiskem lze docílit různých barevných efektů včetně zlaté barvy.

 https://www.youtube.com/watch?v=JqLmrLrUw7U

 

Propojitelnost
Propojitelnost přispívá ke snižování neproduktivních časů stroje. Její zavedení znamená zmenšení nároků na zkušenost operátora, umožní mu obsluhovat více strojů, přínosem je snižování chybovosti, efektivní plánování výroby, okamžitý přehled o stavu zpracování jednotlivých zakázek, archivace a možnost statistik, A to vše jsou jen některé výhody moderní komunikace informačních systémů se stroji na výrobní hale. Potvrzuje se, že honba za lepšími technickými parametry jednotlivých strojů, jako je vyšší rychlost, jednodušší výměna nástrojů při najíždění nové zakázky apod., přináší menší nárůst výrobních kapacit, než které může nabídnout efektivní komunikace s řídícími systémy.
Komunikace ABG Connect probíhá mezi počítačem na konkrétním ABG stroji a centrálním informačním systémem MIS. Po načtení QR kódu na zakázce scannerem jsou nahrána konkrétní data a jednotlivé moduly stroje ABG se automaticky nastaví tak, jak zakázka vyžaduje. Pokud je třeba ruční zásah, operátorovi se zobrazí údaj o tom, co a kde je třeba provést. Starší stroje je možno komunikací ABG Connect doplnit
Na veletrhu Label Expo na podzim v Brusselu ABG ukazovalo linku na dokončení již natisknutých etiket v typickém osazení.
https://www.youtube.com/watch?v=DPHgBMagdLE